Logo1.png

FAALİYET ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU

Her bireyin hukuk önünde savunulmaya hakkı vardır.. Bizler her türlü ceza davalarında sizlere avukatlık hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaktayız.

İŞ HUKUKU

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara çözüm üretmek ve müvekkillerimize hukuki hizmet vermek amacıyla buradayız.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku kapsamında çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma nafaka, nafaka artırımı, nafaka azaltımı, velayet, mal rejiminin tasfiyesi, ziynet eşyalarının iadesi vb. davalarda sizlere etkin bir hukuki hizmeti vermekteyiz.

TAZMİNAT HUKUKU

Destekten yoksun kalma kapsamında, trafik kazası, iş kazası başta olmak üzere her türlü alanda zararınızı en aza indirmek amacıyla gerek maddi gerek manevi her türlü tazminat davalarında hukuki hizmetlerimizle yanınızdayız.

İCRA & İFLAS HUKUKU

İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

İDARE & VERGİ HUKUKU

İdare ile uyuşmazlıkların çözümü ve vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda sizlere hizmet vermekteyiz.

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde hukuki hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda;

  • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması

  • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

  • İrtibat bürolarının kurulması

  • Hukuki durum  tespit raporlaması 

  • Şirketlere hukuki danışmanlık.

          çalışmalarımız bulunmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüm sektörlerde tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz.

DAVA & UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda , Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermekteyiz.

Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunuyoruz.

YABANCI & VATANDAŞLIK HUKUKU

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması hususunda hukuki hizmetimizle sizinleyiz.